Technologia

Technologia

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej producenci kabli i przewodów musieli dostosować się do wymagań i norm europejskich

Obecnie produkowane przewody elektryczne podlegają Dyrektywie 2006/95/WE w zakresie napięć między 50V, a 1000V prądu przemiennego oraz między 75V, a 1500V prądu stałego.

Dlatego też zdecydowana większość przewodów produkowana jest według norm zharmonizowanych jednolitych w całej Unii Europejskiej (w Polsce normy opracowuje i publikuje Polski Komitet Normalizacyjny).

Nasza firma dąży do wytwarzania wyrobów o wysokiej jakości co zapewniają certyfikowane surowce i renoma firm będących ich dostawcami oraz stała kontrola i nadzór podczas produkcji.

Wysoka jakość wyrobów zagwarantowana jest doświadczeniem kadry pracowniczej, przestrzeganiem wewnętrznych procedur oraz stosowaniem nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej.Plastimet

tel. (0-42) 682 25 66
tel. (0-42) 684 80 80

Przewód H05V-K LgY

Przewody instalacyjne jednożyłowe

Clipband, taśma zaciskowa

drut wyrobowy

Fiszbina tkana (TK)

fiszbiny krawieckie

Drut wyrobowy

drut wyrobowy